Popularni postovi

Grah i gatanje

Gledanje u grah:Danas ko i nekad ima žena koje gledaju u grah i ko biva otkrivaju njihovu sudbinu.Tako sam slušala nekad davno kad bi se cure sastajale i jedna drugoj ogledale,jer svako je znao po nešto od toga.
Kad nekoj ispadne dobar grah daju se tri graha osobi kojoj se ogleda i ta osoba izađe napolje da čuje šta će neko da kaže.
To je bio neki znak u vezi te želje.Kad bi neka od djevojaka pomislila želju na momka "da li je suđeni ili ne",kad završi s ogledanjem baca jedan po jedan grah u peć i govori;"grah grahće ,bah bahće, sikira u vrata, moj dragi na vrata ".Ako se taj momak pojavi u toku tri sata ili tri dana to bi značilo da je on suđeni.Koliko je to istinito ne znam.Lično nisam to isprobala jer sam mislila da je grijeh u vatru bacati grah koji se jede.Pa ko hoće može probati ,jer danas  svijet ide babama gatarama više već ikad.


tags:gatanje ,gledanje u grah,proricanje sudbine,ko je suđeni ili suđena,bajanje i gatanje,babe gatare.

No comments: