Popularni postovi

Mitska bića,nastavak II dio

Aždaje  su slične zmijama i mogu da naškode čovjeku.Pričalo se o takvim pojavama ,ali ima i jedna priča kada aždaja nije dala prolaziti putem,te je jedan od stanovnika ubio.Ali se taj čovjek tada toliko  ispripadao da je tada i umro.
Vjeruje se da zmija kada navrši 100 godina dobije krila i postane aždaja.I onda se hrani životinjama(stokom) i ljudima.Pravoslavni su vjerovali da aždaju može ubiti jedino sv.Đorđe.


Zmaj je onaj koji leti i sipa vatru.To su viđali stariji ljudi i pričali svojim unucima.Sipa vatru i leti iznad brda,tako leti s brda na brdo.To su ljudi viđali  po brdima gdje imaju šuplje stijene.Tako je moj djed Našid Avdagić iz MZ Radovlje,selo Hadžići, zaseok Vejsbegovići  pričao meni i drugim svojim unucima da je viđao zmajeve u akšam(pred veče)koji su letjeli sa brda na brdo u okolini šume u predjelu mjesta Konđilo.Tu se nalaze šuplje stijene koje su tu i danas.Vjeruje se da su tu živjeli zmajevi koji su bacali vatru.


Psoglav .Vjeruje se da su psoglavi živjeli u Rusiji.Da je ona na kraju svijeta i da ima mračni vilajet u kojem živi psoglav.To su ljudi sa psećom glavom, koji napadaju na  ljude.
.
tags:aždaje,zmaj,mitska bića,priče,

No comments: