Popularni postovi

Narodoni kalendar

Postoji i narodni kalendar koji je star više stotina godina a možda i hiljada godina.Negdje sam saznao za takav kalendar koji su koristili narodi Balkana i dijela istoka.Radi se crtama,linijama,crtežima za svaki mjesec.
Tu se uglavnom radi o vremenu i usjevima,kada će biti kakvo vrijeme i kada će se šta sijati ili raditi.Na primjer za mjesec maj su nacrtane kockice kao dani u mjesecu i poredane su jedne ispod drugih u 3-4 reda.Tamo gdje je kocka izmaknuta iz reda znači da će taj dan biti nevrijeme ili hladno.

Tako se isto ponavlja 21 i 23 maja.Ima i vrijeme za lov ptica gdje je nacrtana velika mreža u tom mjesecu.Ovaj kalendar je pronađen u Ukrajini i došlo se do saznanja da se koristio i na našem podneblju.Na ovu temu će biti još napisano jer ne treba zaboraviti na narodni kalendar.


tags:narodni kalendar,

No comments: